Goście z Australii

Po raz kolejny odwiedzą nas Mike i Lois Cronin z Australii. W niedzielę 17-go maja usłużą w naszym Kościele, natomiast w niedzielę 24-go maja w Dzień Pamiątki Zesłania Ducha Św. usługiwać będą podczas wspólnego nabożeństwa głogowskich Zborów Zielonoświątkowych. Nabożeństwo odbędzie się o godz.10.00 w budynku „Centrum Ewangelii” przy ul. Mickiewicza 55.

W dni poprzedzające tę niedzielę pragniemy spotykać się na wspólnej modlitwie. Towarzyszyć nam będzie werset Słowa Bożego: „Roznieć na nowo dar Boży”

.

Szczegółowy plan wizyty:

Niedziela, 17 maja, godz.10:30 – Słowo Życia, godz.17.00 – spotkanie w Górze w Domu Kultury
Wtorek, 19 maja, godz.18:30 – spotkanie dla kobiet, Słowo Życia

Spotkania modlitewne:
Środa, 20 maja, godz.18:30 – Słowo Życia, ul. Budowlanych 14
Czwartek, 21 maja, godz.18:30 – Dobra Nowina, ul. Orzechowa 73
Piątek, 22 maja, godz.18:30 – Centrum Ewangelii, ul. Mickiewicza 55
Sobota, 23 maja, godz.18:30 – Centrum Ewangelii, ul. Mickiewicza 55