Nabożeństwo Dziękczynne – 03.01.2016

Informujemy, że w pierwszą niedzielę Anno Domini 2016 nasze nabożeństwo będzie miało charakter dziękczynny. Chcemy składać świadectwa o Bożej dobroci i wierności w mijającym roku, a także modlić się o pomyślność naszej wspólnoty w 2016 roku.