Centrum Edukacyjne

Informujemy, że w ramach działania Centrum Edukacyjnego uruchamiamy nowy projekt, jakim jest Szkoła Językowa „Na Skarbku”. Obecnie trwa nabór. Zachęcamy zainteresowanych do skontaktowania się z nami. Szczegóły poniżej.

Szkoła Językowa