Razem Tworzymy Kościół – 23-27 marzec

DNI MODLITWY I POSTU KOŚCIOŁA 23-27 MARZEC 2015


RAZEM TWORZYMY KOŚCIÓŁ!

Od poniedziałku do piątku trwamy we wspólnej modlitwie i poście. Zachęcamy każdą osobę do osobistego czasu modlitwy w swoim domu o tematy podane na poszczególne dni oraz do poświęcenia przynajmniej 1 dnia na post. Zalecamy przeczytanie podanych fragmentów Biblii.

Podsumowaniem każdego dnia jest wspólne spotkanie modlitewne o godzinie 18.30 w budynku Kościoła.
Tekst przewodni: Ks.Zachariasza 4:6 „Dzięki mojemu Duchowi to się stanie”

Poniedziałek, 23.03 – Boża wielkość

Modlimy się o:
– pełne zrozumienie Bożej wielkości, potęgi i mocy
– pełne objawienie Bożej chwały
– chodzenie w uwielbieniu, chwale i radości w każdym dniu
Przeczytaj: Psalm40:17-18, Psalm48:2-4, Ef.1:15-23, Flp.4:4, Dz.Ap.16:19-25

Wtorek, 24.03 – Boży Kościół

Modlimy się o:
– każdą osobę, aby była ugruntowana w wierze, dorastała do dojrzałości duchowej, rozwijała się systematycznie w Chrystusie
– każdą osobę, by aktywnie służyła zgodnie z obdarowaniem i powołaniem
– każdą osobę w naszym Kościele Modlitwą Błogosławieństwa
Przeczytaj: 1Kor.12:12-27, Ef.4:11-13, Ef.6:18

Środa, 25.03 – Boża miłość

Modlimy się o:
– świeże objawienie Bożej miłości – rozkochanie w Bogu
– chodzenie w miłości – praktykowanie miłości na co dzień
Przeczytaj: 1Jana3:1-2, 1Kor.13:1-13, Rzym.8:35-39 i 12:9-21, Ef.4:15-16, Ew.Jana13:34-35

Czwartek, 26.03 – Boży Duch

Modlimy się o:
– prowadzenie Ducha Świętego na codzień
– pragnienie przeżywania pełni Ducha Świętego
– dary duchowe, by manifestowały się poprzez nas
– bycie skutecznym świadkiem Jezusa
Przeczytaj: Dz.Ap.1:4-11, Gal.5:22-23, Rzym.8:14-17, 1Kor.12:1-11 i 14:1-18, Ef.5:18-21

Piątek, 27.03 – Boże działanie

Modlimy się o:
– chodzenie w wierze – odważne sięganie po Boże obietnice, stanie na Słowie Bożym
– uzdrowienie z wszelkich chorób i dolegliwości
– zbawienie naszych rodzin, bliskich i znajomych
– Boże pragnienia i marzenia w naszych sercach, aby Boża wola realizowała się w naszym życiu, rodzinach i życiu naszego Kościoła
– ponadnaturalne objawy mocy Bożej jak cuda i znaki
Przeczytaj: ew.Marka16:15-20, 1Tym.2:1-6, 2Piotra1:3-4, Psalm37:4-5