Zaproszenie do Centrum Ewangelii – 10-11.06.2016

Otrzymaliśmy zaproszenie do „Centrum Ewangelii” na Konferencję Uzdrowienia, która odbędzie się 10-11 czerwca (piątek/sobota) i prowadzona będzie przez Pastora Tomasza Kmiecika. Celem seminarium jest wyposażenie uczestników w biblijne prawdy wiary potrzebne do przyjęcia ponadnaturalnego uzdrowienia od Boga.
Udział w seminarium wiąże się z obecnością na sesjach nauczających Bożego Słowa i końcowej sesji usługi modlitewnej o uzdrowienie.
Udział będzie możliwy po wcześniej rejestracji, formularze do wypełnienia przy tablicy ogłoszeń lube-mailowo na adres: biuro@ceg.pl
Opłata konferencyjna wynosi 15 zł (wpłata w dniu konferencji, każdy uczestnik otrzyma skrypt).

Program Seminarium:

10 czerwca • piątek • godzina 18.30-20.30 – Otwarcie Seminarium i sesje wykładowe
11 czerwca • sobota • godzina 11.00-14.00 – Sesje wykładowe
11 czerwca • sobota • godzina 14.00 – Usługa Modlitewna